Landgoed De Laan is gelegen op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (voorheen Amerongen en Leersum) in de provincie Utrecht en beslaat twee complexen. Het oostelijke complex (Amerongen) ligt tegen de woonkern Veenendaal aan. Het complex wordt doorsneden door de Dwarsweg en de spoorverbinding Rhenen-Utrecht. Ten noorden van beide complexen ligt de autosnelweg A12. Het westelijke complex (Leersum) wordt doorkruist door de Haarweg en de Bovenhaarweg. Het zuidelijke deel van complex Leersum is gelegen op een van de hoogste punten van de Utrechtse Heuvelrug.

Het landgoed bestaat uit een afwisseling van verschillende natuurterreinen zoals bos, heide, houtwallen en houtsingels, een eenden plas, landbouwgrond en een aantal boerderijen en woningen.

De totale oppervlakte bedraagt circa 365 hectare waarvan 190 ha bos en natuurterrein (heide) en 170 ha landbouwgrond. Het landgoed is opengesteld voor publiek en wordt intensief bezocht door wandelaars.

Teksten en afbeeldingen: Landgoed De Laan

Vormgeving en uitvoering: Coffee IT