Eén van de doelstellingen van het Landgoed is versterking van natuur en landschap en daarmee de ruimtelijke kwaliteit. Landgoed De Laan streeft naar een bos met een zo natuurlijk mogelijk karakter, waarbij de productiedoelstelling ondergeschikt is aan de natuurdoelstelling maar wel bijdraagt aan het beheer. De landschapselementen zijn een belangrijk onderdeel van de cultuurhistorie en gestreefd wordt deze te behouden en zo mogelijk te versterken. Daarnaast heeft de landbouw een belangrijke economische functie.

Teksten en afbeeldingen: Landgoed De Laan

Vormgeving en uitvoering: Coffee IT